Aangepaste verkoopvoorwaarden

Met het inwerkingtreden van de nieuwe Europese regelgeving, de Medical Device Regulation (Verordening (EU) 2017/745), heeft FlexiOr® de algemene voorwaarden aangepast. Het betreft specifiek artikel 12, lid 1: “Gebruiker (i.e.  FlexiOr®) garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan Verordening (EU) 2017/745 betreffende niet-invasieve hulpmiddelen (klasse 1) en vrij zijn van welke gebreken ook.”