FlexiOr

Al meer dan tien jaar ontwikkelt FlexiOr® hoogwaardige flexibele ligortheses voor gebruik in de zorg. De kussens zijn uitermate geschikt voor mensen die moeite hebben met zitten en liggen. Het risico op decubitus vermindert aanzienlijk bij gebruik van een ligorthese. Daarbij wordt de ondersteuning en ontspanning van de benen vergroot.

De personen voor wie de FlexiOr® producten bedoeld zijn behoren tot een kwetsbare groep. Daarom gaat FlexiOr® zorgvuldig te werk en wordt grote waarde gehecht aan de meningen van gebruikers, verzorgers, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere specialisten. De ligortheses zijn in verschillende modellen en maten uit voorraad leverbaar en daarnaast zijn er accessoires ontwikkeld om het comfort en de ondersteuning van de kussens verder te vergroten.

Multifunctioneel
Het doel van FlexiOr® is om een bijdrage te leveren aan het welzijn en de verzorging van zorgvragers. Door gebruik te maken van zachte, flexibele en duurzame materialen zijn de positioneringskussens multifunctioneel inzetbaar. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om eenzelfde ligorthese te gebruiken bij verschillende problemen en cliënten in verschillende situaties. Een bijkomend voordeel is dat de kussens niet alleen inzetbaar zijn ter preventie van houdingsproblemen, maar ook bij wondverzorging zoals bij doorliggen (decubitus). In de gezondheidszorg worden de producten van FlexiOr® geroemd vanwege hun flexibiliteit, doelmatigheid, gebruikersgemak en werkzaamheid. Om de decubitus optimaal te bestrijden wordt naast de toepassing van FlexiOr® ligortheses geadviseerd om wisselligging (30-45°) toe te passen. Let op: ongecontroleerd doordraaien tot buikligging moet voorkomen worden.

Gebruikers
De FlexiOr® ligortheses zijn door de jaren heen met succes toegepast bij verschillende groepen zorgvragers. Mensen met de ziekte van Alzheimer behoren tot belangrijke gebruikers van de kussens. De reden hiervoor is het feit dat velen van hen contracturen ontwikkelen. Een tweede groep die de afgelopen jaren de ortheses succesvol hebben toegepast betreft mensen met neurologisch letsel (bv. CVA, MS en dwarslaesie). Als derde kunnen personen met gewrichtsaandoeningen, zoals reuma (reumatoïde artritis) en atrose (artrosis deformans) baat hebben bij positioneringskussens. De vierde doelgroep omvat zorgvragers met aangeboren of verworven afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat. Voorbeelden hiervan zijn: rugklachten, spierdystrofie en bekkeninstabiliteit. Tot de laatste gebruikersgroep behoren mensen die een operatieve ingreep aan de (onderste) ledematen hebben ondergaan. Deze groep kan baat hebben bij tijdelijke positionering en immobilisering, waarbij de FlexiOr® ligortheses uitkomst kunnen bieden.